Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.livingconcept.com.pl.

Sprzedającym jest firma Living Concept dostępny pod adresem ul. Radłowska 4, 88-170 Pakość, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej gospodarczej działalności, podlegający wpisowi do Cenralnej Ewidencji Dzialalności Gospodarczej wpisany pod numer NIP: 556-218-94-71, Regon: 341583670 zwany także zamiennie producentem.

Kontakt z producentem można uzyskać:

-pod numerem telefonu 690434422 ( koszt połączenia za minutę zgodnie z cennikiem operatora )

-korzystając z adresu poczty elektronicznej cs@livingconcept.com.pl

§ 1 Definicje

1.Regulamin- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustwy z dnia 18 lipca 2002r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prwana lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokunuje zamówienia w sklepie internetowym.

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.

6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep internetowy (sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.livingconcept.com.pl za pośrednictwem, którego klient może złożyć zamówienie.

10. Zamówienie - oświadczenie woli klienta określające jednocześnie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem www.livingconcept.com.pl

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

Sklep internetowy Living Concept prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu.

Wszystkie towary oferowane w sklepie Living Concept są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci (Internet).

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne praw osób trzecich.

Polityka prywatności

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest usługodawca firma Living Concept

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia.
 
3. Informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:
- w trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie" klient posiadający konto w sklepie internetowym ma prawo możliwości samodzielnego skorygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
- weryfikację danych lub korektę zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e mail do sprzedawcy na adres cs@livingconcept.com.pl
 
4. Informacje o zasadach i sposobach utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia przez usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
- utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e mail po zawarciu umowy sprzedaży.
- utrwalnanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawartej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
- treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informacyjnym usługodawcy oraz może być udostępniona na żądanie klienta.
 
Odstąpienie od umowy

1. Konsument. który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni( podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Termin jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy mowa dotyczy świadczenia usług - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinnien nastąpić niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres usługodawcy. Za przesyłkę zwrotną płaci osoba kupująca.

Sposoby płatności

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (paypal), Płatności natychmiastowych lub przelewem na konto bankowe.

Koszty i terminy wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep informuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego pod adresem ul. Radłowska 4 88-170 Pakość.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki za pobraniem. Przy wyborze opcji płatność „przelew" lub „płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwera należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu ( zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążony kosztami dostawy ( wysyłki ) określonymi w cenniku transportu.

Czas realizacji zamówień

Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

Termin realizacji dostawy jest zależny od ilości zamówionych produktów, o terminie przesyłki informujemy klienta w e mailu lub telefonicznie.

Towar zostanie przesłany do miejsca podanego przez klienta w formularzu zamówienia.

Fakury i paragony

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

Dane firmy

Living Concept

ul. Radłowska 4

88-170 Pakość

Polska

NIP 5562189471

e-mail: cs@livingconcept.com.pl

tel. (+48) 690 43 44 22

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl